Argumentari de la CGT per a la vaga general feminista del 8M.

  • Posted on: 22 February 2019
  • By: Aleix

A QUI AFECTA?

Afectarà a tots els treballadors i treballadores, de tots els àmbits
sectorials, públics i privats, funcionaris i funcionàries, igual que a empreses
i organismes encarregats de serveis públics, sense distinció de situació
laboral, sexe, edat o condició social.

TIPUS DE VAGA

Vaga General el dia 8 de març de 2019, de 24 hores (des de les 00 hores
fins a les 24 hores del mateix dia): vaga laboral, de consum, de cures i
estudiantil. L’objectiu és parar la vida en tota la seva extensió i visibilitzar
el paper protagonista que té la dona en l’engranatge d’aquesta vida. La
vaga general es planteja com a vaga laboral (convocant a tota la classe
treballadora); vaga de cures (que evidenciï la sobrecàrrega i invisibilitat de
les cures, l’absència de corresponsabilitat en el treball domèstic i de cures
i permeti la visibilitat màxima de les dones); de consum (la millor eina per
lluitar contra el capitalisme i potenciar l’economia feminista que posi la
vida al centre) i estudiantil (buscant el suport i convocatòria dels sindicats
i organitzacions estudiantils.

QUI CONVOCA?

La CGT en coordinació amb el Moviment Feminista, qui ve plantejant des
de fa anys aquesta proposta de vaga general de les dones i, en
conseqüència, són les dones les qui han d’ocupar el paper protagonista en
aquesta convocatòria i mobilització.

FINALITAT DE LA VAGA GENERAL

Vaga general contra la ineficaç política en matèria laboral, econòmica i
social, el que provoca desigualtat permesa entre homes i dones;
converteix a les dones en ciutadanes de segona o tercera categoria; així
com per posar fi als assassinats i violències masclistes.

MOTIVACIÓ I PETICIONS DE LA VAGA

1. Acabar amb la desigualtat en l’àmbit laboral, econòmic i social
de les dones respecte dels homes.

2. Posar fi a la desigualtat constatada de la divisió sexual del
treball en aquest sistema capitalista i patriarcal.

3. La retirada de les polítiques, lleis i actuacions del capital que
comporten la discriminació i desigual oportunitat en l’accés a
l’ocupació i promoció professional de les dones i el foment de
mesures efectives per a la disminució de la major taxa d’atur
femenina.

4. L’adopció de mesures concretes i immediates que acabin amb
la bretxa salarial i la desigualtat en les pensions.

5. Modificar els estereotips de gènere i la persistència dels valors
masculins en les estructures de les organitzacions.

6. Control sobre les implantacions dels Plans d’Igualtat en les
empreses.

7. L’eradicació del persistent assetjament sexual laboral, la
precarietat laboral, temporalitat i l’alta taxa de contractes amb
jornades parcials que sofreixen les dones.

8. L’establiment de polítiques laborals socials i econòmiques que
facin efectives la conciliació real de la vida familiar laboral i
personal, així com la corresponsabilitat en les cures.

9. Consideració de les tasques de cures com a treball amb dret a
remuneració i dret a les seves prestacions contributives
independents.

10. El reconeixement dels drets laborals de les treballadores
sexuals.

11. L’equiparació efectiva i real de les Empleades de la Llar al
règim general.

12. L’exigència al govern de mesures concretes i efectives contra
les violències masclistes.

13. La igualtat material efectiva de les dones migrants i refugiades.