Els permisos retribuïts en jornada electoral

  • Posted on: 13 November 2017
  • By: Aleix

La retribució per l’absència es produïrà sempre, independentment del temps que s’hagi necessitat sempre que sigui menor al temps màxim estipulat (impossible de validar doncs depén de cues, trànsit, desplaçament, etc.). Les condicions que apliquen són les següents:

 

1.    Si el teu horari laboral coincideix almenys en 6 hores amb l’horari de les votacions: llavors tens un permís retribuït màxim de 4 hores. El que vol dir que pots absentar-te fins a 4 hores, de forma retribuïda. Si has dedicat una hora, l’empresa ho assumeix. Si has dedicat 2, el mateix. Si has dedicat 3, ídem.

 2.    Si el teu horari laboral coincideix en almenys 4 hores amb l’horari de les votacions però menys de 6: (per exemple si entressis a treballar a les 16:00 del dia de les eleccions amb tancament d’urnes a les 20:00), el temps màxim d’absència retribuïda és de 3 hores.

 3.    Si el teu horari laboral coincideix almenys en 2 hores amb l’horari de les votacions però menys de 4: (per exemple si entressis a treballar a les 17:00 del dia de les eleccions amb tancament d’urnes a les 20:00), el temps màxim d’absència retribuïda és de 2 hores.

 4.    Si el teu horari laboral coincideix en menys de 2 hores amb l’horari de les votacions: : (per exemple si entressis a treballar a les 19:00 del dia de les eleccions amb tancament d’urnes a les 20:00) En aquest cas no hi ha dret a absència remunerada.

 Cal demanar justificant de votació a la taula electoral.

 

Casos especials

1-Cas de ser escollit/ada membre de Mesa electoral:

Es té dret a permís complet retribuït durant la jornada laboral i 5 hores l’endemà.

 

2-Cas de ser escollit/da membre de Mesa electoral però el torn de treball és nocturn:

Si el/la treballadora té torn de nit el dia abans de la votació, ha de indicar a la empresa que li canviï per a poder descansar abans de la jornada electoral. L’empresa no pot negar-se.