La justícia europea diu que es pot obligar un empleat a treballar fins a 12 dies seguits

  • Posted on: 22 June 2017
  • By: Sarko

Un advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) ha dictaminat aquest dimecres que una empresa pot obligar un empleat a treballar fins a 12 dies seguits si es compleixen les normes sobre descans diari i durada màxima de treball setmanal. La sentència diu que el dia de descans que tenen que concedir-se als treballadors no té que ser obligatòriament el setè dia després de sis dies de treball consecutius.

Les conclusions de l'advocat danès Saugmandsgaard Oe responen a la qüestió elevada per l'Audiència d'Oporto sobre un ciutadà portuguès que va demandar l'empresa en la que havia treballat per haver acumulat activitat durant set dies consecutius en més d'una ocasió. Aquesta persona va sol·licitar una indemnització equivalent a les hores extraordinàries treballades.

La normativa europea actual estipula que tots els treballadors han de gaudir, per cada període de set dies, d'un període mínim de descans ininterromput de 24 hores, a les que s'hi afegirien les 11 hores de descans diari.

A les seves conclusions, el magistrat determina que la legislació comunitària no exigeix que es concedeixi un període de descans “com a molt tard el setè dia després de sis dies de treball consecutiu” sinó que “obliga a que aquest període es concedeixi dins de cada període de set dies”.

Així, l'advocat general conclou que pot obligar-se el treballador, en principi, a treballar 12 dies consecutius, sempre i quan es compleixin les disposicions mínimes de la directiva. Això passaria si el dia de descans es concedeix el primer dia del període de set dies i l'últim del segon període de set dies.

El magistrat afegeix que la finalitat de la directiva europea és garantir als treballadors un període mínim de descans per setmana, deixant als legisladors nacionals i als interlocutors socials un cert marge de maniobra pel que fa a l'ordenació del temps de treball.

Fuente original :  NacióDigital