Vaga estibadors 22 a 25 de febrer

  • Posted on: 14 February 2017
  • By: kunker

Estibadors en lluita

La liberalització del sector està precedida per una reforma del sector per part del Ministeri de Foment que precaritzarà les condicions de treball i avalarà acomiadaments massius.

Un sector més on els treballadors perdem drets!